placeholder-1600

Specijalizacija

Dokumentacija potrebna za upis
 • Svedočanstva o završenim razredima srednje škole
 • Diploma o položenom maturskom ispitu
 • Lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Potvrda o radnom iskustvu
Uslovi za upis

Specijalističko obrazovanje u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane – Obrazovni profil: Vinogradar – specijalista, Mlinar – specijalista, Pekar – specijalista i Proizvođač vina i žestokih pića – specijalista, mogu da steknu lica sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od tri ili četiri godine za odgovarajuće zanimanje, odnosno obrazovni profil i da ima dve godine radnog iskustva na poslovima i radnim zadacima zanimanja koja su obuhvaćena odgovarajućim obrazovnim profilom.

Specijalizaciju u oblasti ugostiteljstva i turizma za obrazovni profil

Kuvar – specijalista, mogu sticati kandidati sa završenim sledićim srednjim obrazovanjem:

 • četvorogodišnje obrazovanje u oblasti ugostiteljstva i turizma sa najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima kuvara;
 • trogodišnje obrazovanje u oblasti ugostiteljstva i turizma sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kuvara;
 • četvorogodišnje obrazovanje u drugim oblastima rada, sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kuvara uz polaganje dopunskih ispita iz predmeta – kuvarstvo sa praktičnom nastavom i poznavanje robe, po programu za četvorogodišnje obrazovanje.
Specijalizaciju u oblasti ugostiteljstva i turizma za obrazovni profil

Turistički organizator – specijalista, mogu sticati kandidati sa završenim sledićim srednjim obrazovanjem:

 • četvorogodišnje obrazovanje u oblasti ugostiteljstva i turizma (turistički tehničar, ugostiteljsko-turistički tehničar, hotelijersko-turistički tehničar) sa najmanje dve godine radnog iskustva na turističkim poslovima;
 • četvorogodišnje obrazovanje u drugim oblastima rada (gimnazija, ekonomski škola), sa najmanje tri godine radnog iskustva na turističkim poslovima uz polaganje dopunskih ispita iz predmeta – agencijsko i hotelijersko poslovanje i ekonomika turizma, po programu za četvorogodišnje obrazovanje.