placeholder-1600

Poljoprivredni tehničar

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Trajanje: 4 godine

Obrazovni profil poljoprivredni tehničar postoji u školi od osnivanja i obrazovanje traje četiri godine. U prvoj godini učenici slušaju opšte obrazovne i opšte stručne predmete, a od druge godine se uključuju stručni predmeti i praktična nastava. U drugoj godini slušaju ratarsku poljoprivrednu proizvodnju, u trećoj godini voćarsko-vinogradarsku, a u četvrtoj godini stočarsku poljoprivrednu proizvodnju. U toku godine imaju redovnu praktičnu nastavu koja se obavlja u školskoj ekonomiji, a na kraju godine profesionalnu praksu u trajanju od 90 casova koja se obavlja u neposrednoj proizvodnji na nekoj od farmi.

Ako želiš možeš potpuno besplatno u okviru redovnog školovanja da polažeš za „F“ kategoriju upravljanja motornim vozilima.

Posle završenog školovanja osposobljeni su da:

  • planiraju, vode i nadziru poslove u biljnoj (na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru) i stočarskoj proizvodnji i u dopunskim delatnostima;
  • rukuju poljoprivrednim mašinama, oruđima i alatima i poseduju znanja o bezbednosti pri radu;
  • spremni su  za prihvatanje novih tehnologija, naučnih saznanja, te njihovu primenu u praksi;
  • poseduju razvijenu ekološku svest;
  • koriste informatičke sisteme.

Ove kvalifikacije im omogućavaju zaposlenje u svim poljoprivrednim gazdinstvima, poljoprivrednim apotekama, mogućnost formiranja samostalnog poljoprivrednog preduzeća. Naši učenici se uspešno upisuju i na fakultete, najčešće Poljoprivredni, ali i druge fakultete prirodnih nauka.