Upoznajte naše profesore

Diplomirani inženjer tehnologije 
Veroslava Basaraba Svirac
Diplomirani ekonomista
Saša Radivojević
Diplomirani biolog
Snežana Mesicki
Diplomirani sociolog
Sanja Martinović
Diplomirani ekonomista
Sanja Lekovski
Profesor informatike
Igor Lazaroj
Dipl. ing. prehrambene tehnologije
Slađana Milovanov
Menadžer hotelijerstva
Maja Sič
Master hemičar
Dragana Todoran
Dipl. ing. poljoprivrede za tehnologiju konzervisanja i vrenja
Vasilj Milović
Profesor nemačkog jezika i književnosti
Kristina Maksimović
Diplomirani inženjer organizacionih nauka
Jelena Hajduković
Diplomirani matematičar
Slobodan Munižaba
Profesor srpske književnosti i jezika
Aleksandra Molnar
Dipl. ing. tehnologije
Mirjana Fako
Profesor istorije
Milan Filipović
Diplomirani inženjer
Oliver Jankulov
Dipl. ing. poljoprivrede za ratarstvo
Slavica Stanković
Dipl. ing. poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo
Ivan Stanić
Profesor engleskog jezika i književnosti
Sanja Žarkov
Stručni saradnik - psiholog
Suzana Kulja
Direktor - dipl. inž. poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo
Srđan Kliska
Diplomirani veterinar
Ana Mesaroš
Dipl. ing. prehrambene tehnologije
Nina Dimić
Diplomirani pravnik
Biljana Grozdanić
Diplomirani geograf
Jelena Ličina
Kuvar-spesijalista
Milojka Josimov
Diplomirani inženjer poljoprivrede
Siniša Cvijić
Diplomirani ekonomista
Boban Đorđević
Profesor srpske književnosti i jezika
Dušica Ćirin
Profesor geografije
Bojan Kerču
Dipl. ing. poljoprivrede za poljoprivrednu mehanizaciju
Jovan Kršić
Diplomirani hemičar
Esad Dobarčić
Bibliotekar
Gorica Jokić
Nastavnik praktične nastave
Milenko Dabić
Diplomirani ekonomista
Tanja Brankov
Dipl. ing. hemije-organska tehnologija
Marjana Popov
master filozof
Marija Mitrovanov Milojević
Profesor fizičke kulture
Euđen Čebzan Zeman
Profesor srpskog jezika i književnosti
Tatjana Guga
Profesor engleskog jezika i književnosti
Milica Poznan
Profesor fizičkog vaspitanja
Miodrag Petričević
Dipl. ing. poljoprivrede za stočarstvo
Uroš Božanić
Diplomirani inženjer elektrotehnike
Kristijan Cincar
Diplomirani geograf
Gordana Vasić
Profesor nemačkog jezika i književnosti
Vesna Puzin
Diplomirani muzički pedagog
Goran Marković
Diplomirani muzički pedagog
Goran Marković
Dipl. ing. poljoprivrede za poljoprivrednu mehanizaciju
Jovan Kršić
Profesor nemačkog jezika i književnosti
Vesna Puzin
Dipl. ing. prehrambene tehnologije
Nina Dimić
Diplomirani geograf
Gordana Vasić
Profesor fizičkog vaspitanja
Miodrag Petričević
Diplomirani inženjer
Oliver Jankulov
Diplomirani hemičar
Esad Dobarčić
Profesor fizičke kulture
Euđen Čebzan Zeman
Master hemičar
Dragana Todoran
Diplomirani veterinar
Ana Mesaroš
Dipl. ing. poljoprivrede za tehnologiju konzervisanja i vrenja
Vasilj Milović
Diplomirani inženjer elektrotehnike
Kristijan Cincar
Profesor srpskog jezika i književnosti
Tatjana Guga
Diplomirani inženjer organizacionih nauka
Jelena Hajduković
Dipl. ing. tehnologije
Mirjana Fako
Diplomirani ekonomista
Saša Radivojević
Diplomirani pravnik
Biljana Grozdanić
Diplomirani inženjer poljoprivrede
Siniša Cvijić
Diplomirani sociolog
Sanja Martinović
Profesor geografije
Bojan Kerču
Direktor - dipl. inž. poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo
Srđan Kliska
Profesor istorije
Milan Filipović
Diplomirani ekonomista
Boban Đorđević
Diplomirani matematičar
Slobodan Munižaba
Profesor srpske književnosti i jezika
Aleksandra Molnar
Profesor informatike
Igor Lazaroj
Diplomirani geograf
Jelena Ličina
Diplomirani ekonomista
Sanja Lekovski
Dipl. ing. poljoprivrede za stočarstvo
Uroš Božanić
Bibliotekar
Gorica Jokić
Dipl. ing. poljoprivrede za ratarstvo
Slavica Stanković
master filozof
Marija Mitrovanov Milojević
Profesor srpske književnosti i jezika
Dušica Ćirin
Profesor engleskog jezika i književnosti
Milica Poznan
Nastavnik praktične nastave
Milenko Dabić
Menadžer hotelijerstva
Maja Sič
Profesor nemačkog jezika i književnosti
Kristina Maksimović
Profesor engleskog jezika i književnosti
Sanja Žarkov
Diplomirani inženjer tehnologije 
Veroslava Basaraba Svirac
Dipl. ing. hemije-organska tehnologija
Marjana Popov
Dipl. ing. poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo
Ivan Stanić
Stručni saradnik - psiholog
Suzana Kulja
Dipl. ing. prehrambene tehnologije
Slađana Milovanov
Diplomirani ekonomista
Tanja Brankov
Kuvar-spesijalista
Milojka Josimov
Diplomirani biolog
Snežana Mesicki
Dipl. ing. poljoprivrede za poljoprivrednu mehanizaciju
Jovan Kršić
Diplomirani muzički pedagog
Goran Marković
Diplomirani pravnik
Biljana Grozdanić
Diplomirani ekonomista
Sanja Lekovski
master filozof
Marija Mitrovanov Milojević
Diplomirani ekonomista
Tanja Brankov
Profesor informatike
Igor Lazaroj
Diplomirani sociolog
Sanja Martinović
Diplomirani veterinar
Ana Mesaroš
Profesor engleskog jezika i književnosti
Sanja Žarkov
Diplomirani hemičar
Esad Dobarčić
Dipl. ing. poljoprivrede za ratarstvo
Slavica Stanković
Master hemičar
Dragana Todoran
Dipl. ing. poljoprivrede za tehnologiju konzervisanja i vrenja
Vasilj Milović
Profesor fizičke kulture
Euđen Čebzan Zeman
Profesor nemačkog jezika i književnosti
Vesna Puzin
Nastavnik praktične nastave
Milenko Dabić
Diplomirani geograf
Jelena Ličina
Profesor srpskog jezika i književnosti
Tatjana Guga
Stručni saradnik - psiholog
Suzana Kulja
Dipl. ing. prehrambene tehnologije
Nina Dimić
Diplomirani inženjer elektrotehnike
Kristijan Cincar
Dipl. ing. tehnologije
Mirjana Fako
Bibliotekar
Gorica Jokić
Diplomirani ekonomista
Boban Đorđević
Profesor srpske književnosti i jezika
Aleksandra Molnar
Profesor geografije
Bojan Kerču
Profesor istorije
Milan Filipović
Direktor - dipl. inž. poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo
Srđan Kliska
Diplomirani inženjer tehnologije 
Veroslava Basaraba Svirac
Diplomirani inženjer poljoprivrede
Siniša Cvijić
Diplomirani inženjer
Oliver Jankulov
Kuvar-spesijalista
Milojka Josimov
Diplomirani biolog
Snežana Mesicki
Profesor nemačkog jezika i književnosti
Kristina Maksimović
Profesor engleskog jezika i književnosti
Milica Poznan
Profesor srpske književnosti i jezika
Dušica Ćirin
Dipl. ing. prehrambene tehnologije
Slađana Milovanov
Diplomirani matematičar
Slobodan Munižaba
Dipl. ing. hemije-organska tehnologija
Marjana Popov
Diplomirani ekonomista
Saša Radivojević
Diplomirani geograf
Gordana Vasić
Menadžer hotelijerstva
Maja Sič
Dipl. ing. poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo
Ivan Stanić
Profesor fizičkog vaspitanja
Miodrag Petričević
Dipl. ing. poljoprivrede za stočarstvo
Uroš Božanić
Diplomirani inženjer organizacionih nauka
Jelena Hajduković
Profesor srpske književnosti i jezika
Aleksandra Molnar
Diplomirani inženjer poljoprivrede
Siniša Cvijić
Dipl. ing. prehrambene tehnologije
Slađana Milovanov
Dipl. ing. hemije-organska tehnologija
Marjana Popov
Profesor nemačkog jezika i književnosti
Vesna Puzin
Dipl. ing. prehrambene tehnologije
Nina Dimić
Profesor fizičke kulture
Euđen Čebzan Zeman
Diplomirani ekonomista
Boban Đorđević
Profesor engleskog jezika i književnosti
Sanja Žarkov
Diplomirani ekonomista
Saša Radivojević
Diplomirani muzički pedagog
Goran Marković
Direktor - dipl. inž. poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo
Srđan Kliska
Profesor engleskog jezika i književnosti
Milica Poznan
Dipl. ing. poljoprivrede za tehnologiju konzervisanja i vrenja
Vasilj Milović
Diplomirani inženjer
Oliver Jankulov
Stručni saradnik - psiholog
Suzana Kulja
Profesor istorije
Milan Filipović
Diplomirani ekonomista
Sanja Lekovski
Kuvar-spesijalista
Milojka Josimov
Diplomirani biolog
Snežana Mesicki
Diplomirani veterinar
Ana Mesaroš
Diplomirani hemičar
Esad Dobarčić
Diplomirani inženjer elektrotehnike
Kristijan Cincar
Profesor fizičkog vaspitanja
Miodrag Petričević
Diplomirani matematičar
Slobodan Munižaba
Menadžer hotelijerstva
Maja Sič
Dipl. ing. poljoprivrede za stočarstvo
Uroš Božanić
Nastavnik praktične nastave
Milenko Dabić
Diplomirani geograf
Gordana Vasić
master filozof
Marija Mitrovanov Milojević
Diplomirani sociolog
Sanja Martinović
Dipl. ing. poljoprivrede za ratarstvo
Slavica Stanković
Profesor srpskog jezika i književnosti
Tatjana Guga
Bibliotekar
Gorica Jokić
Diplomirani pravnik
Biljana Grozdanić
Profesor geografije
Bojan Kerču
Profesor srpske književnosti i jezika
Dušica Ćirin
Profesor informatike
Igor Lazaroj
Dipl. ing. tehnologije
Mirjana Fako
Diplomirani ekonomista
Tanja Brankov
Dipl. ing. poljoprivrede za poljoprivrednu mehanizaciju
Jovan Kršić
Master hemičar
Dragana Todoran
Profesor nemačkog jezika i književnosti
Kristina Maksimović
Dipl. ing. poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo
Ivan Stanić
Diplomirani inženjer tehnologije 
Veroslava Basaraba Svirac
Diplomirani inženjer organizacionih nauka
Jelena Hajduković
Diplomirani geograf
Jelena Ličina