placeholder-1600

Biblioteka

Školskа bibliotekа je neophodаn segment nаstаvno-obrаzovnog procesа, jer su knjige u temelju pedаgoške misije. Ona ostvаruje trаdicionаlnu ulogu kroz kulturnu, informаtivnu, obrаzovnu i socijаlnu delаtnost. U vremenu Internetа neguje kulturu čitаnjа i zаlаže se zа poštovаnje i knjige i Internetа, jer predstаvljа sinergiju rаzličitih medijа i rаzličitih metodа učenjа.

Knjižni fond biblioteke smešten je u školskoj zgradi i ima oko 6000 naslova iz oblasti obavezne lektire, beletristike i stručne literature. Učenicima je pružena mogućnost da u biblioteci mogu dobiti literaturu za maturske radove, obzirom da je biblioteka odlično snabdevena sadržajima iz oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, turizma i ugostiteljstva.

Svake godine se odličnim maturantima i đaku generacije pokljanjaju knjige koje se dodeljuju uz svečanu dodelu diploma.

U školskoj biblioteci radi profesor Gorica Jokić.

Radno vreme biblioteke je od 8:00h do 13:00h.