Erasmus+

Prezentacija projekta “Pružimo svima šansu za razvoj”

Nastavničkom veću, Savetu roditelja, Školskom odboru Poljoprivredne škole “Vršac”

Poljoprivredna škola “Vršac” je u februarskom roku 2023. godine aplicirala za sredstva EU, u okviru programa Erazmus +. Krajem juna, nakon pregleda pristiglih predloga projekata, komisija je našoj školi odobrila finansijska sredstva za realizaciju projekta “PRUŽIMO SVIMA ŠANSU ZA RAZVOJ”.

Početak i trajanje projekta: од јуна 2023. до јуна 2024.

“Erasmus+“ je jedan od najvećih programa EU, koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta. Kroz realizaciju ovakvih programa, kao što je mobilnost učenika, puno pažnje se poklanja postizanju boljih postignuća i dodatnoj podršci u učenju ( što i jeste jedan od prioriteta Razvojnog plana naše škole) , njihovoj većoj socijalizaciji i unapređenju njihovih kompetencija. Konkretno, kada je ovaj projekat u pitanju, unapređenje stručnih kompetencija poljoprivredne I prehrambene struke.

Sažetak projekta:

Projekat predviđa mogućnost da se učenici profesionalno i lično razvijaju, poboljšaju svoje jezičke, komunikacijske i informatičke kompetencije, unaprede svoja znanja iz stručnih predmeta poljoprivredne I prehrambene struke. Biće odabrano 12 učenika, 6 iz poljoprivredne struke drugog i trećeg razreda, kao i 6 iz prehramnbene struke drugog i trećeg razreda, koji odlaze na mobilnost – dvonedeljnu stručnu praksu u Mađarskoj. Sa učenicima idu dve nastavnice u pratnji, Ana Mesaroš i Dušica Ćirin.
Organizacija domaćin koja će nam pomoći u realizaciji mobilnosti biće “Artemis Vocational Education Supporting Association” koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji projekata mobilnosti učenika.

Predstavljanje organizacije domaćina mobilnosti “Artemis Vocational Education Supporting Association”:
Udruženje za podršku stručnom obrazovanju Artemis – grupa entuzijastičnih stručnjaka za obrazovanje sa više od dve decenije iskustva u podučavanju i upravljanju projektima, primarni cilj udruženja je da pomogne učenicima i edukatorima u oblasti stručnog obrazovanja širom EU .

Glavne aktivnosti:

– Jačanje kvaliteta, inovativnosti i razvoja u obrazovnim institucijama
– Razmena najboljih praksi u međunarodnom okruženju
– Partnerstvo škola, profesionalaca i drugih učesnika na tržištu rada
– Pružanje stručnog podučavanja i motivacionih obuka za nastavnike
– Vođenje i realizacija profesionalnih mobilnosti za obrazovne stručnjake i za učenike
– Razvijanje ključnih i digitalnih kompetencija nastavnika i učenika kroz radionice, seminare i zadatke u inostranstvu
– Podržati komunikaciju i saradnju između škola i kompanija. Pomaganje studentima da steknu odlične profesionalne i lične veštine koje im pomažu da istraže svoj puni potencijal
– Ekološko obrazovanje i svest
– Učenje stranih jezika i prilagođavanje drugim kulturama
– Obrazovanje za posebne potrebe
– Pružanje jednakih mogućnosti svim studentima, posebno onima koji dolaze iz ruralnih i nerazvijenih krajeva

Ishodi učenja za oba obrazovna profila:

• Učenici koji učestvuju u mobilnosti po povratku će moći da primene nove, usvojene metode iz organske poljoprivrede u sopstvenom okruženju, cilj je da oba profila upoznaju po pet takvih metoda.
• Do kraja projekta, učenici će razumeti mogućnosti koje pruža timski rad, moći će da rade zajedno, pokazuju otvoren i inkluzivan (interaktivan) odnos jedni prema drugima, a svoja individualna interesovanja uskladiće sa interesima zajednice.
• Kroz upoznavanje geografije, tradicije, običaja, poljoprivrede, gastronomije druge zemlje, u ovom slučaju Mađarske, učenici postaju osposobljeni da prepoznaju vrednosti svoje i drugih kultura.

Poljoprivredni tehničar

Znanje:

• Učenik poznaje pravila bezbednosti i zaštite na radu i higijene na farmi.
• Učenik poznaje rad poljoprivrednih mašina.
• Učenik poznaje svakodnevni profesionalni rečnik na engleskom.
• Učenik poznaje osnovne principe organske poljoprivrede (upravljanje zemljištem, ekološko gajenje biljaka, stočarstvo)
• Učenik poznaje glavne kriterijume za funkcionisanje poljoprivrede, razume veze između gajenja useva, stočarstva i proizvodnje hrane.

Sposobnost:

• Učenik je osposobljen da komunicira sa stranim saradnicima na osnovnom nivou.
• Profesionalno koristi opremu i alate i u stanju je da ih održava i rukuje.
• Osposobljen je za negu i berbu paprike, paradajza, začinskog bilja, voća (ostalo povrće i voće)
• Ume da hrani svinje, živinu i ovce. U stanju je da koristi potrebne alate kako je predviđeno. (mašina za mužu, mašina za drobljenje i mešanje hrane, itd.)
• Poznaje osnove ekološki svesnog upravljanja zemljištem i vodama.
• Poštuje propise o zdravlju i bezbednosti na radu.
• Sposoban za saradnju i timski rad.

Stav:

• Teži bezbednom i higijenskom radu.
• Radi u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti na radu, vrši skladištenje i zaštitu biljaka.
• Trudi se da što više unapredi svoj profesionalni rečnik.
• Poštuje kulturu druge zemlje, njene karakteristike i prilagođava se lokalnim običajima.
• Zainteresovan za inovativna ekološko održiva rešenja.
• Vodi računa o interesima svoje šire i uže sredine, svoje zajednice i u odnosu na njih obavlja svoj posao.

Odgovornost:

• Smatra da su propisi radnog mesta u inostranstvu za njega obavezni.
• Obavlja svakodnevne poslove pod rukovodstvom rukovodioca inostrane prakse i mentora.
• Preuzima odgovornost za svoj rad i rad svoje zajednice.
• Preuzima odgovornost za temeljan rad i očuvanje integriteta ubranih useva.
• Preuzima odgovornost za zdravlje i bezbednost životinja.
• Pridržava se procedura praćenja prema uputstvima.

Prehrambeni tehničar

Znanje:

• Učenik poznaje pravila bezbednosti i zaštite na radu i higijene na farmi.
• Poznaje metode pripreme proizvoda od povrća, voća i mesa bez konzervansa,
• Poznaje recepte pripremljenih namirnica i preparata. Poznaje recept za hleb.
• Poznaje svakodnevni profesionalni rečnik na osnovnom nivou.
• Poznaje prednosti ekološke, organske hrane, osnovne principe zdrave ishrane i njen značaj.
• Poznaje glavne kriterijume za funkcionisanje poljoprivrede, razume veze između gajenja useva, stočarstva i proizvodnje hrane.

Sposobnost:

• Učenik je osposobljen da komunicira sa stranim saradnicima na osnovnom nivou.
• Profesionalno koristi opremu i alate i u stanju je da ih održava i rukuje.
• Poštuje propise o zdravlju i bezbednosti na radu.
• Na osnovu opisa, u stanju je da proizvodi date proizvode (kobasice, sirupe, kisele krastavce, džemove, konzerve itd.).
• Može samostalno da priprema tipične proizvode i jela zemlje domaćina.
• Osposobljen za saradnju i timski rad.

Stav:

• Teži bezbednom i higijenskom radu.
• Poštujte lokalne propise u vezi sa bezbednošću na radu, skladištenjem i čuvanjem hrane.
• Trudi se da što više unapredi svoj profesionalni rečnik.
• Poštuje kulturu druge zemlje, njene karakteristike i prilagođava se lokalnim običajima.
• Poštuje tradicije drugih nacionalnosti i prepoznaje njihove vrednosti.
• Zainteresovan za inovativna ekološki održiva rešenja.
• Vodi računa o interesima svoje šire i uže sredine, svoje zajednice i u odnosu na njih obavlja svoj posao.

Odgovornost:

• Smatra da su propisi radnog mesta u inostranstvu za njega obavezni.
• Obavlja svakodnevne poslove pod rukovodstvom rukovodioca inostrane prakse i mentora.
• Preuzima odgovornost za svoj rad i rad svoje zajednice.
• Preuzima odgovornost za temeljan rad i kvalitet pripremljene hrane i jela.
• Pridržava se procedura praćenja prema uputstvima.

Planirane aktivnosti:

Projekat traje od 01.6. 2023. do 31.6.2024.

– Pripremne aktivnosti (prezentacija projekta NV, Savetu roditelja, Školskom odboru)
– Odabir učenika-konkurs za izbor kandidata biće objavljen u novembru 2023. (uslovi i potrebna dokumentacija)
– Jezičke i druge pripreme – do aprila 2024.
– Organizacija mobilnosti (od 19.5 –1.6.2024.godine)
– Izveštaj i promocija projekta

Benefiti projekta:

– Lični i profesionalni razvoj učenika
– Povećanje njihove motivacije za učenje
– Unapređenje postignuća učenika, usavršavanje
njihovih stručnih, informatičkih, jezičkih i
komunikacionih kompetencija
– Bolji rezultati učenika, bolji rezultati na maturskom
ispitu, pripremanje za svet rada ili nastavak školovanja
– Dodatna podrška učenicima u učenju ( stručna praksa)
– Referenca za školu i nove projekte
– Internacionalizacija škole, promocija škole u medijima

Jeziče pripreme:

U toku marta i aprila 2024. održane su jezičke i stručne pripreme učenicima koji su odabrani posle konkursa da idu na stručnu praksu u Mađarsku. Nastavnica engleskog jezika Milica Poznan držala je dodatne časove i pripremala učenike kako da komuniciraju tako i da koriste stručne termine u okviru svojih obrazovnih profila.

Stručne pripreme:

Takođe marta i aprila 2024. godine nastavnice stručnih predmeta Ana Mesaroš i Nina Dimić održale su dodatne časove iz prehrambene tehnologije, stočarstva i biljne proizvodnje.

Kulturološka priprema:

Prezentaciju o Mađarskoj kao jednoj od zemalja EU pripremile su nastavnice Dušica Ćirin i Ana Mesaroš. One su učenicima predstavile kulturu ove zemlje kako bi imali uvid u sličnosti i razlike između Srbije i Mađarske. Takođe, predstavile su i grad Velence gde se odlazi na mobilnost.
Mesto mobilnosti je promenjeno u odnosu na početnu aplikaciju projekta, pošto je farma Rendek iz Kečkemeta prestala da prima učenike na mobilnost. Tada je organizacija domaćin Artemis pronašla drugo mesto gde će moći da se ispune svi očekivani ciljevi i ishodi planirani projektom.

Roditeljski sastanak održan 12.5.2024. pre odlaska na mobilnost

Uoči samog odlaska na stručnu praksu u Mađarsku sazvali smo roditeljski sastanak na kom su učenici potpisali ugovore o učenju, a njihovi roditelji potpisali su ugovore o dodeli namenskih bespovratnih sredstava. Na roditeljskom sastanku su nastavnice Ana Mesaroš i Dušica Ćirin, koje će i ići sa učenicima kao pratnja, prezentovale projekat u kratkim crtama, informisale roditelje o smeštaju, planu i programu. Podelile su infovaučere svima i saopštile vreme i mesto polsaka.

Razgovor direktora škole sa učenicima koji idu na mobilnost u Mađarsku

U petak 17.5.2024. godine, direktor škole Srđan Kliska okupio je učenike i nastavnike koji idu u Mađarsku da ih pozdravi i da im se obrati sa par reči: poželeo im je da usvoje što više znanja, veština i dobre prakse u svojim domenima, da zapamte ali i prenesu iste svojim vršnjacima kada se vrate. Istakao je da su upravo učenici Poljoprivredne škole „Vršac“ prvi iz grada i okoline koji učestvuju u ovakvom projektu. Takođe, rekao ime je da su oni narednih 14 dana predstavnici mladosti i želje za novim saznanjima naše škole, grada Vršca i Srbije u susednoj nam Mađarskoj. Poželeo im je dobro zdravlje i primerno vladanje.

Polazak na mobilnost u Mađarsku 19.5.2024. godine

U okviru programa EU, ERASMUS + i projekta “PRUŽIMO SVIMA ŠANSU ZA RAZVOJ” započela je mobilčnost učenika u Mađarskoj. Nakon što su učenici pristigli u nedelju u mesto Velence, organizovan je sastanak i dobrodošlica od strane ljubaznih domaćina iz organizacije „Artemis“ u smeštaju. Smeštaj je u kućicama koje se nalaze u dvorištu internata Poljoprivredne škole „Dr. Entz Ferenc“. Prošetali smo mestom Velence, upoznali okolinu i dogovorili se o predstojećim aktivnostima za prvu nedelju mobilnosti. Učenici će voditi dnevnike i evidenciju o svim događajima u Mađarskoj, kao i o samom radu i praksi na farmama i fabrikama, pod nadzorom mentora iz „Artemisa“ pa očekujemo puno materijala, nakon povratka sa mobilnosti.
Zahvaljujući EU i ERASMUS + programu, našim učenicima pružena je šansa da saznaju dosta toga o EU, načinu školovanja, pohađanja prakse, imaju prilike da se druže, da obilaze kulturne znamenitosti, putuju, upoznaju druge i drugačije. Nadamo se da će učenici i nastavnici doneti puno pozitivnih utisaka, ali i novih saznanja kada je u pitanju sticanje savremenih stručnih kompetencija iz oblasti poljoprivrede, prerade i proizvodnje hrane i da će unaprediti svoje veštine, jezičke kompetencije, jačati socijalne veštine, što i jesu ciljevi ovog projekta.

Započela je mobilnost učenika po projektu “Pružimo šansu svima za razvoj” u okviru programa Erazmus+ koji sprovodi Fondacija Tempus

U okviru programa EU, Erazmus + i projekta “Pružimo svima šansu za razvoj” započela je mobilnost učenika u organizaciji organizacije ARTEMIS iz Mađarske.
Prve nedelje mobilnosti učenici poljoprivredne struke posetili su eko farmu u mestu Lavroš gde su videli ekološku proizvodnju različitih kultura biljaka na otvorenom i u plasteniku. Učestvovali su toga dana u sadnji paprika i paradajza. Potom su posetili I radili na tzv. Komšijskoj eko farmi u Pazmadu gde su naučili nove normative poljoprivredne dobrobiti. Takođe, radili su i praktični nastavu na ekonomiji Poljoprivredne škole “Dr. Entc Ferenc” gde su brinuli o životinjama i razgledali staklenike I plastenike koje ova škola ima. Saznali su kako funkcioniše praksa u jednoj sličnoj školi poput naše u EU.
Učenici prehrambene struke posetili su malu prorodičnu farmu za preradu voća I povrća organskog porekla Borbas kert. Tu su upoznati sa osnovnim procesom tehnologije prerade voća u sokove. Kao radni zadatak imali su da prave ceđeni sok od jabuka na mobilnoj mašini za proizvodnju sokova. Bili su oduševljeni samom mašinom kao I iskustvom u radu na toj mašini.Potom su posetili porodičnu farmu za proizvodnju sireva i mlečnih proizvoda Piske sajt u mestu Balinka. Naučili su da kako se prave sirevi pareniva, burata i mocarela. Posetili su i fabriku mleka i mlečnih proizvoda Orondpusta, gde su ispratili ceo proces tehnologije pravljenja sira i sami su pravili sir, koji su poneli sa sobom i podelili sa drugarima poljoprivrednim tehničarima.
Obe grupe su posetile eko farmu Pustasabolč, koja ima zatvoren sistem rada, od proizvodnje sirovine do finalnog proizvoda u tehnologiji mlečnih proizvoda.

U slobodno vreme imali su i preporučene aktivnosti i posete. Išli su na obližnji vidikovac odakle se pruža prelep pogled na mesto Velence. Posetili su gradić Martnvašar, u kome je često gostovao čuveni Betoven. Tu su videli Agroverzum, centar za istraživanja u poljoprivredi. U subotu 25. maja posetili su glavni grad Mađarske, prelepu Budimpeštu. Upoznali su istoriju i kulturu ovog grada i same države. Videli najznačajnije znamenitosti: Budimski dvorac, Ribarski bastion,, Andraševu aveniju, Trg heroja, vosili se metroom koji je jedan od najstarijih metro sistema u svetu.

Završena je mobilnost učenika po projektu “Pružimo šansu svima za razvoj” u okviru programa Erazmus+ koji sprovodi Fondacija Tempus

U okviru projekta „Pružimo svima šansu za razvoj“ organizacija ARTEMIS iz Budimpešte organizovala je mobilnost za 12 naših učenika u periodu od 19.5. do 1.6.2024. godine.

Glavni ciljevi ove mobilnosti bili su:
1. Upoznavanje i primena ekološki svesnih dobrih praksi u profesionalnom okruženju
2. Razvoj kulture saradnje
3. Upoznavanje sa ruralnom kulturom zemlje EU

Učenici poljoprivredne struke upoznali su se sa primerima dobre poljoprivredne prakse i sa osnovama permakulture, usvojili su znanja koja će primenjivati na svojim gazdinstvima. Uvideli su značaj očuvanja prirode i njenih resursa, biodiverziteta kao i dobrobiti prema životinjama. Povezali su teoriju sa praksom obilazeći različite eko farme gde se primenjuju principi organske poljoprivredne proizvodnje i gde se vodi računa o ekologiji okruženja. Ceo program se odvijao na engleskom jeziku, što je i bio cilj kako bi se poboljšali i usvojili stručni termini i komunikacione veštine samih učenika. Takođe, upoznali su se sa ruralnom sredinom jedne zemlje EU i kulturom Mađarske što im je proširilo multikulturanost i ojačalo poštovanje različitosti.

Učnici prehrambene struke naučili su koji je značaj organske proizvodnje, na koje tradicionalne načine mogu da pripreme organsku hranu i kako da je čuvaju. Upoznali su mini fabrike gde se radi po principima manufakture sa sirovinama iz organskog uzgoja. Upoznali su se sa proizvodnjom sveže ceđenih sokova, mleka, proizvodnjom različitih sireva i drugih mlečnih proizvoda, kao i sirupa i džemova koji se proizvode u sklopu eko farmi.

Sve su to detaljno opisali u svojim dnevnicima rada na praktičnoj nastavi, obe grupe.

Nakon završene mobilnosti učenici su stekli sposobnost da definišu šta je organska hrana, da nabroje razloge zbog čega je ona važna za zdravlje ljedi, da opišu postupke proizvodnje sokova, sireva, sirupa, da navedu načine konzerviranja, vrste pasterizacije. Samostalno su radili na mobilnoj mašini za proizvodnju sokova vodeći računa o pravlilima bezbednosti na radu i o higijeni. Uskoro će moći da implementiraju svoje novo stečeno znanje jer je naša škola u postupku nabavke slične mašine za ceđenje sokova.

Svi očekivani ishodi planirane mobilnosti su ispunjeni. Učenici su stekli korisne profesionalne i stručne veštine. Učenici su bili veoma motivisani za rad i posvećeni zadacima koje su dobijali. Sve obaveze su izvršavali na vreme i mentori su bili veoma zadovoljni. Po završetku mobilnosti svi su dobili sertifikate o učešću od Artemis-a, a dobiće i Europass mobility dokument kao dokaz pohađanja stručne prakse u zemljama EU.
Ovakvi međunarodni projekti i programi EU su odlična prilika za učenike da unaprede svoja znanja i veštine i prilika da se naša škola osavremeni i ostvari bolje upisne rezultate.