placeholder-1600

Upis za vanredovno školovanje

Procedura upisa vanrednih učenika

Za upis je neophodno dostaviti:

 • svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • lekarsko uverenje za upis u školu
 • prijava za upis (obrazac se dobija u školi)

Prilikom upisa, Škola sa vanrednim učenikom ili ako je maloletan, sa roditeljem sklapa ugovor.

Upis se obavlja u junskom i avgustovskom roku do 31.08. Cena upisa je 3.600,00 dinara i uplaćuje se na ž.r. 840-831666-67 (svrha doznake – upisnina).

Prekvalifikacija
 • svedočanstva prethodno završenog obrazovnog profila (I, II, III i IV razred)
 • diploma završnog ili maturskog ispita
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • lekarsko uverenje za upis u školu
 • prijava za upis (obrazac se dobija u školi)

Vanredni učenik upisan u školu radi prekvalifikacije, polaže ispite iz stručnih predmeta koje odredi Komisija za priznavanje ispita određena od strane Nastavničkog veća Škole. Prilikom upisa, Škola sa vanrednim učenikom sklapa ugovor.

Dokvalifikacija
 • svedočanstva prethodno završenog obrazovnog profila (I, II i III razred)
 • diploma završnog ispita
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • lekarsko uverenje za upis u školu
 • prijava za upis (obrazac se dobija u školi)

Vanredni učenik upisan u školu radi dokvalifikacije polaže dopunske ispite iz predmeta čiji sadržaji nisu pretežno isti, iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom i ispite završnog razreda.

Prilikom upisa, Škola sa vanrednim učenikom sklapa ugovor.

Uporedo školovanje

Redovan učenik može uporedo da savlađuje nastavni plan i program, odnosno deo nastavnog plana i progama za drugi obrazovni profil, kao vanredan učenik, u skladu sa članom 45. Zakona o srednjoj školi.

Primer: Konobar (redovno) – Kuvar (vanredno), ili Mesar (redovno) – Pekar (vanredno) itd.

Nastavak školovanja u istom trajanju

Učenik polaže dopunske ispite iz predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom koji je učenik započeo da savlađuje, u skladu sa članom 46. Zakona o srednjoj školi.

Primer: Učenik je završio I razred gimnazije i prekinuo školovanje. On nastavlja školovanje upisom u II razred npr. Tehničar za biotehnologiju.

Stručno osposobljavanje (kursevi)

Uslov za upis je da je kandidat prijavljen u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavaje.

Poljoprivredna škola „Vršac“ ispunjava uslove za obavljanje proširene delatnosti škole, u vidu izvođenja kursa:

 1. Stranih jezika: engleski, nemački, francuski, rumunski, japanski i ruski
 2. Osnovne informatičke obuke
 3. Za rezidbu voćaka
 4. Za organsku proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru
 5. Za veštačko osemenjavanje krava
 6. Za proizvodnju žestokih alkoholnih pića
 7. Za mesara
 8. Za pomoćnog kuvara
 9. Za barmena
 10. Za recepcionera
 11. Za turističkog vodiča
 12. Za razvoj seoskog turizma

Odredbom člana 53. Zakona o srednjoj školipropisano je da vanredni učenik polaže ispit iz svakog predmeta utvrđenog nastavnim planom i programom, osim iz predmeta fizičko vaspitanje ako je učenik stariji od 20 godina.

Školarina se plaća u više rata, a ispiti po ispitnim rokovima na ž.r. 840-831666-67.

Konsultacije

Vanredni učenik nema obavezu pohađanja nastave ali ima pravo na konsultativno-pripremnu nastavu kod predmetnog nastavnika.

Polaganje ispita

Rokovi za polaganje ispita vanrednih učenika utvrđuju se Godišnjim programom rada Škole za svaku školsku godinu, a ispiti se mogu polagati u:

 • oktobarskom,
 • novembarskom,
 • januarskom,
 • martovskom,
 • aprilskom,
 • majskom,
 • junskom i
 • avgustovskom roku

Prijavljivanje ispita vrši se u školi popunjavanjem ispitne prijave i uplatom odgovarajućeg iznosa na ime polaganja ispita u skladu sa cenovnikom Škole. Prijava za polaganje ispita dobija se u školi.

Vanredni učenici koji obrazovanje stiču u trećem stepenu na kraju polažu završni ispit, a u četvrtom stepenu maturski ispit. Završni i maturski ispiti mogu se polagati u junskom, avgustovskom i januarskom roku.

Informacije na telefon: 013/805-058