placeholder-1600

Raspored ispita

Januarski ispitni rok 2019. godine

Prijave:

Od 15. do 17. januara 2019. godine u 12.00 časova

Ispiti

Od 21. do 24. januara 2019. godine

Završni ispit

25. januara 2019. godine

Napomena: završni ispit za kuvara – 29. januara 2019. godine

Raspored polaganja vanrednih i specijalističkih ispita u januaru 2019. godine

Vanredni ispiti

21. januar 2019. godine

 • kuvarstvo
 • osnove usluživanja

22. januar 2019. godine

 • pedologija i agrohemija
 • ruski jezik
 • ekonomika i organizacija turističkih i ugostiteljskih objekata
 • osnovi turizma

23. januar 2019. godine

 • hemija
 • fizička hemija
 • objekti i oprema u pekarstvu
 • proizvodnja peciva, kolača i testenina
 • preduzetništvo

24. januar 2019. godine

 • francuski jezik
 • latinski jezik
 • poljoprivredna tehnika
 • osnove poljoprivredne proizvodnje
 • motori i traktori

U 10.00 časova – engleski jezik.

25. januar 2019. godine

U 9.30 časova – turistička geografija

Specijalistički ispiti: u dogovoru sa nastavnikom

Profesionalna praksa: u dogovoru sa nastavnikom

Napomena: svi ispiti počinju od 13.00 časova, ako to u rasporedu nije drugačije naglašeno.

U Vršcu 17.01.2019. godine
Sekretarijat škole