placeholder-1600

Plan upisa za 2023/2024. godinu

Poljoprivredna škola „Vršac“u školskoj 2023/2024.godini upisuje sledeće obrazovne profile:

JNVRSB4A03S | Poljoprivredni tehničar

Jezik: Srpski jezik; Trajanje: 4 godine; Broj mesta: 30 (28 + 2 dual)

JNVRSB4A10S | Prehrambeni tehničar

Jezik: Srpski jezik; Trajanje: 4 godine; Broj mesta: 30 (28 + 2 dual)

JNVRSB4K16S | Turistički tehničar

Jezik: Srpski jezik; Trajanje: 4 godine; Broj mesta: 30 (30 + 0 dual)

JNVRSB3A15S | Rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike

Jezik: Srpski jezik; Trajanje: 3 godine; Broj mesta: 15 (12 + 3 dual)

JNVRSB3A31S | Operater u prehrambenoj industriji

Jezik: Srpski jezik; Trajanje: 3 godine; Broj mesta: 15 (12 + 3 dual)

JNVRSB3K07S | Konobar

Jezik: Srpski jezik; Trajanje: 3 godine; Broj mesta: 15 (13 + 2 dual)

JNVRSB3K08S | Kuvar

Jezik: Srpski jezik; Trajanje: 3 godine; Broj mesta: 15 (15 + 0 dual)

*Prikazani obrazovni profili se odnose na aktuelni Konkurs

Dostupni predmeti stranih jezika u školi: Engleski jezik, Nemački jezik