Poljoprivredni tehničar

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Trajanje: 4 godine

Obrazovni profil poljoprivredni tehničar postoji u školi od osnivanja i obrazovanje traje četiri godine. U prvoj godini učenici slušaju opšte obrazovne i opšte stručne predmete, a od druge godine se uključuju stručni predmeti i praktična nastava. U drugoj godini slušaju ratarsku poljoprivrednu proizvodnju, u trećoj godini voćarsko-vinogradarsku, a u četvrtoj godini stočarsku poljoprivrednu proizvodnju. U toku godine imaju redovnu praktičnu nastavu koja se obavlja u školskoj ekonomiji, a na kraju godine profesionalnu praksu u trajanju od 90 casova koja se obavlja u neposrednoj proizvodnji na nekoj od farmi.

AKO ŽELIŠ MOŽEŠ POTPUNO BESPLATNO U OKVIRU REDOVNOG ŠKOLOVANJA DA POLAŽEŠ ZA "F" KATEGORIJU UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILIMA

Posle završenog školovanja osposobljeni su da:

 • planiraju, vode i nadziru poslove u biljnoj (na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru) i stočarskoj proizvodnji i u dopunskim delatnostima;
 • rukuju poljoprivrednim mašinama, oruđima i alatima i poseduju znanja o bezbednosti pri radu;
 • spremni su  za prihvatanje novih tehnologija, naučnih saznanja, te njihovu primenu u praksi;
 • poseduju razvijenu ekološku svest;
 • koriste informatičke sisteme.

 

 

Ove kvalifikacije im omogućavaju zaposlenje u svim poljoprivrednim gazdinstvima, poljoprivrednim apotekama, mogućnost formiranja samostalnog poljoprivrednog preduzeća. Naši učenici se uspešno upisuju i na fakultete, najčešće Poljoprivredni, ali i druge fakultete prirodnih nauka.

Ovde možete pregledati i preuzeti nastavni plan i program za opšteobrazovne i stručne predmete.

 

Prehrambeni tehničar

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Trajanje: 4 godine

Prehrambeni tehničar je stručnjak za rad u prehrambenoj industriji. Organizuje i kontroliše u neposrednoj proizvodnji rad linije za proizvodnju, mašine i uređaje. Neposredan je saradnik inženjera prehrambene tehnologije.

U toku školovanja izučava se više različitih tehnologija: šećera, voća, povrća, konditorskih proizvoda, testenina, alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Posebno je značajan na teritoriji Vojvodine gde su osnovne smernice i mogućnosti razvoja upravo u oblasti polјoprivredne i prehrambene industrije.

Gde raditi?

 • Samostalne trgovine prehrambenih proizvoda
 • Prehrambene industrije
 • Prodavnice polјoprivrednih proizvoda
 • Laboratorije za proizvodnju hrane
 • Ugostitelјski objekti
 • Skladišta prehrambenih proizvoda
 • Samostalne radionice ili preduzeća za proizvodnju prehrambenih proizvoda

 

 

Školovanje se može nastaviti na: višim školama tehnološkog smera, polјoprivrednom fakultetu, tehnološkom fakultetu, veterinarskom fakultetu, farmaceutskom fakultetu, fakultetu zaštite na radu, vojnoj akademiji, policijskoj akademiji, fakultetu za sport i na drugim (pravni, učitelјski, filološki…).

 

Turistički tehničar

Područje rada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Trajanje: 4 godine

Smer koji nosi sa sobom putovanja, obilaske kulturno-istorijskih spomenika, crkvi i manastira, posete raznim manifestacijama kao i rad na recepciji hotela i rad u turističkim agencijama u gradu.

Nastava u bloku (praktična nastava) se izvodi tokom školske godine, kada se učenici obučavaju za praktičan rad u hotelu i turističkim agencijama , što im po završetku školovanja mnogo znači ukoliko odluče da se zaposle.

Tokom školovanja kao obavezni predmeti su i dva strana jezika, koja se kvalitetno izučavaju i na osnovu toga naši učenici su veoma uspešni pri upisu na sve fakultete čiji prijemni ispit zahteva polaganje stranog jezika.

 

  

 

Po završetku srednjeg obrazovanja, učenici  imaju mogućnost da se dalje školuju na različitim fakultetima i da se opredele za različite oblasti:  turizam, ekonomiju, istoriju umetnosti, geografiju, pravo, psihologiju, srpski jezik, strane jezike, informatiku, istoriju, sociologiju, biologiju i dr. Što samim tim znači da posle završetka ovog smera učenicima se otvara široka lepeza mogućnosti.

 

Nastavni plan možete pregledati i preuzeti ovde.

 

Rukovalac-mehaničar poljoprivredne tehnike

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Trajanje: 3 godine

Rukovalac-mehaničar polјoprivredne tehnike obavlјa poslove:

 • pripremanja pogonskih, priklјučnih i samohodnih polјoprivrednih mašina (pregled tehničke ispravnosti) i tehničko staranje
 • rukovanje pogonskim, priklјučnim i samohodnim polјoprivrednim mašinama (rukovanje i podešavanje kombajna, vožnja i rad sa traktorom, rukovanje i opsluživanje složenijim agregatima i mašinama)
 • transport polјoprivrednih proizvoda
 • održavanje i konzerviranje pogonskih priklјučnih i samohodnih mašina (popravka, čišćenje, pranje, odmašćivanje, podmazivanje i konzervisanje polјoprivrednih mašina)


Praktična nastava u prvom razredu jedan dan,a u drugom i trećem razredu dva dana u nedelјi na školskoj ekonomiji i mašinskoj radionici.

Primenjujete stečena znanja i osposoblјavate se za samostalan praktičan rad.

U drugom razredu imate obuku za vožnju traktora, a po završetku školovanja dobijate dozvolu „F“ kategorije, POTPUNO BESPLATNO!!!

 

 

 

Gde raditi?

 • Servisi za polјoprivrednu mehanizaciju
 • Polјoprivredna dobra
 • Polјoprivredno domaćinstvo

 

Gde nastaviti dalјe školovanje?

 • Visoke škole prirodnog i društvenog smera

Dokvalifikacija – IV stepen – polјoprivredni tehničar

 

Pekar

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Trajanje: 3 godine

Vеоmа аtrаktivnо, i zа tržištе rаdа intеrеsаntnо zаnimаnjе. Učеnici оvlаdаvајu znаnjеm i usаvršаvајu vеštinе iz оblаsti tеhnоlоgiје pеkаrstvа. Kоristе mаšinе i urеđаје u pekarskoj industriji.

Sаrаđuјеmо sа vеlikim brојеm оrgаnizаciја i prеduzеtnikа kојi sе bаvе prоizvоdnjom hlеbа i pеcivа i u čiјim pоgоnimа učеnici stiču nеоphоdnа prаktičnа znаnjа. Zаnimаnjе је dеficitаrnо, tаkо dа је mоgućnоst zаpоšlјаvаnjа vеlikа оdmаh pо zаvršеtku škоlоvаnjа i to u:

 • u pеkаrаmа zа prоizvоdnju hlеbа i pеcivа
 • u trgоvinаmа zа prоdајu hlеbа i pеcivа
 • u sоpstvеnој pеkаri

 

Škоlоvаnjе zа čеtvrti stеpеn mоžе sе nаstаviti uz pоlаgаnjе difеrеnciјаlnih ispitа ili nа pеtоm stеpеnu pоslе dvе gоdinе rаdnоg iskustvа.

    

 

Ovde možete pregledati i preuzeti nastavni plan i program za opšteobrazovne i stručne predmete.

 

Kuvar

Područje rada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Trajanje: 3 godine

Školovanje učenika ovog smera traje tri godine. Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil "Kuvar"je osposobljavanje učenika za pripremu  namirnica, izradu, serviranje i dekorisanje jela.

Nаkon zаvršetkа školovаnjа, od učenika se očekuje da ima:

Radne kompetencije:

 • priprema, servira i dekoriše:
 • predjela - hladna i topla
 • salate i zimnice
 • supe, čorbe i potaže
 • gotova jela
 • jela po porudžbini
 • jela sa roštilja
 • jela od riba
 • variva i priloge
 • osnovne poslastice;
 • sastavlja jelovnik i meni kartu;
 • izrađuje osnovne kalkulacije.

 

Znanja:

 • poznaje terminologiju u kuvarstvu;
 • razlikuje odgovarajući inventar i opremu;
 • razlikuje recepture za određene vrste jela;
 • objasni osnovne principe nutricionizma;
 • navede kategorizacije vrste mesa;
 • razlikuje namirnice za odgovarajuću vrstu jela;
 • razlikuje vrste povrća;
 • opiše organoleptička svojstva namirnica;
 • razlikuje načine obrade namirnica;
 • kratko opiše odgovarajući normativ za odgovarajuću vrstu jela.

 

Veštine:

 • održava namirnice u ispravnom stanju;
 • vrši termičku i mehaničku obradu namirnica;
 • priprema jela;
 • servira i dekoriše jela.

 

Stavove:

 • savesno, odgovorno i uredno obavlja poverene mu poslove;
 • pozitivno se odnosi prema primeni sanitarnih i zdravstvenih mera u kuhinji;
 • ispolji ljubaznost, komunikativnost, preduzimljivost, nenametljivost  i fleksibilan u odnosu prema gostima i saradnicima
 • ispolji pozitivan odnos prema značaju funkcionalne i tehničke ispravnosti opreme i sredstava za rad;
 • efikasno organizuje vreme;
 • ispolji pozitivan odnos prema profesionalno-etičkim normama i vrednostima.

 

 

 

Ove multifunkcionalne veštine i sposobnosti su rezultat:

 • fleksibilne i na kvalitet učeničkih postignuća usmerene školske organizacije
 • zajedničkog rada nastavnika i učenika u svim predmetima
 • primene strategija, metoda i tenika aktivnog učenja i usvajanja znanja i veština u nastavi.

Nastavni plan možete pregledati i preuzeti ovde.

 

Design by Joomla 1.6 templates