Javne nabavke za 2019. godinu

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Nabavka dizel goriva

 

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 1/2019

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovor 1. na pitanja ponuđača možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzrto ovde.

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Nabavka električne energije

 

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 2/2019

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzrto ovde.

 

 

OGLAS I KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ZA MATURSKU EKSKURZIJU 2019/2020

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

Design by Joomla 1.6 templates