Javne nabavke za 2018. godinu

 

OGLAS I KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ZA MATURSKU EKSKURZIJU 2018/2019

 

Oglas možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Nabavka dizel goriva

 

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 1/2018

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovor 1. na pitanja ponuđača možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

 

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Energetska efikasnost

 

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 2/2018

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovor 1. na pitanja ponuđača možete preuzeti ovde.

Odgovor 2. na pitanja ponuđača možete preuzeti ovde.

Odgovor 3. na pitanja ponuđača možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Usluga Obezbeđenja

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 3/2018

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

 

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Nabavka poljoprivrednih mašina

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 4/2018

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde

 

 

Design by Joomla 1.6 templates