Članci

Javne nabavke za 2016. godinu

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Nabavka i postavljanje protivgradne mreže - druga faza

 

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 07/2016

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovor na pitanja ponuđača možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Radovi na rekonstrukciji kabineta

 

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 06/2016

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

 

 

OGLAS I KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ZA MATURSKU EKSKURZIJU 2016/2017

 

Oglas možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Nabavka usluge obezbeđenja

 

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 05/2016

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmena konkursne dokumentacije se može preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda se može preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Nabavka sredstva za zaštitu bilja

 

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 04/2016

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Nabavka dizel goriva

 

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 03/2016

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmena konkursne dokumentacije se može preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda se može preuzeti ovde.

Odgovor na pitanja ponuđača možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Nabavka semena hibrida

 

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 02/2016

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u postupku javne nabavke: Nabavka mineralnih đubriva

 

Postupak javne nabavke male vrednosti.

Broj 01/2016

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

 

Design by Joomla 1.6 templates