RASPORED POLAGANjA VANREDNIH ISPITA
 
 
NOVEMBARSKI ISPITNI ROK 2017.GODINE
 
 
PRIJAVE: od 20. do 23. novembra 2017.godine do 12.00 ?asova
 
ISPITI: od 27. do 30. novembra 2017. godine
 
 

 

VANREDNI ISPITI:

27.11.2017.godine
- GRAĐANSKO VASPITANJE
- ZAŠTITA BILJA
- ISHRANA
- EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
- FIZIKA
- PEDOLOGIJA I AGROHEMIJA
- TEHNOLOGIJA ETILALKOHOLA
 
28.11.2017.godine
- FIZIÄŒKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE
- PROIZVODNJA PECIVA, KOLAÄŒA I TESTENINA
- POLJOPRIVREDNA TEHNIKA
- KUVARSTVO
- INFORMATIKA I RAÄŒUNARSTVO
- FRANCUSKI JEZIK
- ENGLESKI JEZIK
 
29.11.2017.godine
- MATEMATIKA
 
 
30.11.2017.godine
- POSLOVNA KORESPODENCIJA
- EKONOMIKA TURIST. I UGOSTITELJ. PREDUZEĆA
- UGOSTITELJSTVO
- TEHNIKE RADA U LABORATORIJI
 
SPECIJALISTIÄŒKI ISPITI:
30.11.2017.godine
- RAÄŒUNOVODSTVENO POSLOVANJE
 
PRAKTIÄŒNA NASTAVA SPORAZUMNO SA NASTAVNIKOM
 
 
NAPOMENA: SVI ISPITI POÄŒINJU OD 13.00 ÄŒASOVA
 
 
U VRŠCU 23.11.2017.GOD.                             SEKRETARIJAT ŠKOLE
 

 

Design by Joomla 1.6 templates