Specijalizacija

 

 

Uslovi za upis:

Pravo upisa imaju svi kandidati koji su završili:

  1. trogodišnju školu u ovoj oblasti rada i imaju najmanje 3 godine radnog staža na odgovarajućim poslovima i radnim zadacima
  2. četvorogodišnju školu u ovoj oblasti rada i imaju najmanje 2 godine radnog staža na odgovarajućim poslovima i radnim zadacima
  3. srednje škole u drugim oblastima rada pod uslovom da polože dopunske ispite (dva stručna predmeta) i da imaju najmanje 3 godine radnog staža na odgovarajućim poslovima i radnim zadacima

Za upis je neophodno dostaviti:

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • lekarsko uverenje (kao za upis u srednju školu)
  • diploma o završenoj srednjoj školi (fotokopija)
  • svedočanstva za svaki završeni razred
  • potvrda o radnom stažu
  • prijava za upis (obrazac se dobija u školi)

 

Prilikom upisa, Škola sa vanrednim učenikom sklapa ugovor.

 

Smerovi:

Poljoprivreda

- Ratar - specijalista

- Povrtar - specijalista

- Vinogradar - specijalista

- Poljoprivredni mehanizator - specijalista

- Veterinarski tehničar - specijalista

Prehrana

- Mlinar - specijalista

- Pekar - specijalista

- Konditor - specijalista

- Prerađivač mleka - specijalista

- Prerađivač mesa - specijalista

- Proizvođač slada i piva - specijalista

- Proizvođač vina i žestokih pića - specijalista

- Proizvođač bezalkoholnih pića i mineralne vode - specijalista

Ugostiteljstvo

- Konobar - specijalista

- Kuvar - specijalista

- Poslastičar - specijalista

Turizam

- Turistički organizator

Trgovina

- Trgovački menadžer

- Aranžer dekorater

 

Informacije na telefon: 013/805-058

 

Design by Joomla 1.6 templates