Članci

Filter

Sajam turizma u Beogradu

Beograd, Beogradski sajam, 28.02.2014.

Godišnjim planom i programom je predvidjena poseta Sajmu turizma u Beogradu. Učenici prvog i drugog razreda obrazovnog profila: Turistički tehničar, posetili su sajam, s tim da je to učenicima drugog razreda bilo u sklopu realizacije izleta u okviru sopstvenih prevoznih poslova turističke agencije.

Sajam je posetilo 55 učenika u pretnji tri profesora praktične nastave: Radivojević Saše, Lekovski Sanje i Brankov Tanje. Prevoznik je bila turistička agencija Alenik iz Vršca.

Posetom učenici su imali priliku da se upoznaju sa organizacijom i radom sajma, da upoznaju izlagače i njihove ponude, predstavnike domaćih i stranih turističkih agencija, hotelijera, prevoznika i TO različitih turističkih destinacija u zemlji i iz inostranstva. Prema mogućnostima nabavljene su nastavna sredstva neophodna za uspešno odvijanje praktične nastave u kabinetu (turističke karte, brošure, prezentacije destinacija i preduzeća turističke privrede, časopisi i dr.)

Više slika možete pogledati ovde.

 

Seminar o primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu - iskustva, prepreke i preporuke

Vršac, Poljoprivredna škola "Vršac", 25.02.2014.

Dana 25. februara 2014. godine u prostorijama Poljoprivredne škole "Vršac" održan je seminar oprimeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu za sve zaposlene u ustanovi.

U radu seminara su učestvovali poslodavac, predstavnici sindikata, nastavno i nenastavno osoblje. U okviru osnovne teme obuhvaćena je primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, s posebnim osvrtom na akt o proceni rizika na radnom mestu u radnoj okolini u ustanovi.

Cilj seminara je upoznavanje prisutnih sa iskustvima tokom šest godina primene Zakona o bezbednosti i akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini.

Smatramo da će kontinuirana edukacija i razmena iskustava svih značajnih učesnika u procesu primene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu unaprediti odnose i stanje u neposrednom radnom okruženju, doprineti kvalitetnijoj saradnji poslodavaca i Sindikata i obezbediti kvalitetnije uslove rada.

 

Sеminаr "Dоstignućа mlаdih u Srbiјi - DМUS, dеčiја еkоnоmiја"

Vršac, Hemijsko-medicinska škola Vršac, 21., 22. i 23.02.2014.

Od petka 21. februara do nedelje 23. februara 2014.godine u prostorijama Hemijsko-medicinske škole u Vršcu, održan je trodnevni akreditovani seminar - Dostignuća mladih u Srbiji.

   

Seminaru je prisustvovalo trideset nastavnika vršačkih srednjih škola, koji su ovom prilikom mogli da se upoznaju sa načinom uvođenja učeničkog preduzetništva u srednje škole, sticanjem znanja i veština iz preduzetništva i poslovanjem kroz iskustveno učenje i podršku iz poslovnog sveta.

Ovaj program stručnog usavršavanja pokriva kompetenciju K1 i prioritetne oblasti 4 i 6. Realizatori su bili: Bilјаnа Мirić, Ksеniја Мilić i Аndriја Dаnilоv.

Više slika možete pogledati ovde.

 

Design by Joomla 1.6 templates